Allergifoder & insektsprotein

Vi får många frågor om vårt foder kan användas som allergifoder för hund. Här reder vi ut några begrepp kring allergi, vilka typer av allergifoder som finns och förklarar varför ett insektsbaserat foder kan fungera bra för foderallergiska hundar. Tänk på att du som har hund som står på allergifoder, hypoallergenic foder eller är under allergiutredning, alltid ska konsultera din behandlande veterinär innan du gör ändringar i hundens foder och rutiner.

I den här artikeln kommer vi att prata om:

  • Vilka är de vanligaste allergierna hos hund?

  • Vilka symtom kan orsakas av allergi?

  • Vad är en allergiutredning?

  • Hur fungerar en eliminationsdiet med allergifoder för hunden?

  • Vad är skillnaden mellan hydrolyserat foder och hypoallergenic foder?

  • Varför kan petgoods insektsbaserade foder hjälpa?

Vilka är de vanligaste allergierna hos hund?

Allergi hos hund kan förenklat delas upp i två kategorier: fodermedelsallergi eller atopi. Atopi är en allergi mot något i omgivningen, till exempel pollen, gräs, kvalster eller mögel. Vi kommer här endast gå in på foderallergi, men tänk på att hunden kan ha både fodermedelsallergi och atopi samtidigt, eller bara det ena. Det gör det därför ibland svårt att få en diagnos kring exakt vad det är hunden reagerar på. När det kommer till fodermedelsallergi är det vanligast att hunden är allergisk mot någon eller flera proteinkällor. Enligt en studie från Mueller et al (2016) är de vanligaste dietallergenerna nötkött, mejeriprodukter, kyckling, vete och lamm. I dessa lägen kan ett allergifoder eller ett hypoallergenic foder vara aktuellt för hunden.

Vilka symtom kan orsakas av allergi?

Allergi kan visa sig genom antingen dermatologiska symtom, som bland annat klåda, utslag, hudirritationer, röda tassar och återkommande öroninflammationer. Hunden kan även få gastrointestinala symtom som kräkningar och diarré. Då kan ett allergifoder vara en del av hundens behandling.

Vad är en allergiutredning? 

Om du misstänker att din hund är allergisk rekommenderas du att påbörja en allergiutredning hos veterinär. Utredningen följer flera steg enligt uteslutningsmetoden där man försöker ta reda på vad som orsakar allergin, samt hitta en behandlingsmetod som fungerar. Många behandlingsmetoder finns, men det kan ta tid att hitta fram till den som fungerar allra bäst för din allergiska hund.

Hur fungerar en eliminationsdiet med allergifoder för hunden?

Om det misstänks att din hund har fodermedelsallergi, är en eliminationsdiet ett steg i utredningen mot att ta reda på vad din hund är allergisk mot. I dessa dieter används ofta allergifoder med hydrolyserat protein. Målet är att ta reda på om din hund är foderallergisk, och om ja, vilka allergener hunden reagerar på. Om din hund skulle vara under allergiutredning och specifikt stå på allergifoder under en eliminationsdiet, byt inte foder utan att först ha konsulterat din veterinär!

Vad är skillnaden mellan hydrolyserat foder och hypoallergenic foder?

Ett hydrolyserat protein är ett protein som är sönderdelat i små små beståndsdelar. Tack vare detta, så överreagerar inte den allergiska hundens immunförsvar på det, eftersom den inte känner igen det som ett protein den är allergisk mot. Det gör att allergiska hundar ofta tål olika typer av hydrolyserade allergifoder, och dessa används därför i eliminationsdieter.

Ett hypoallergent protein är ett protein som är från en mer ovanlig proteinkälla. Tack vare att hunden inte utsatts för proteinet innan, reagerar oftast immunförsvaret inte på det med en allergisk reaktion. Dessa foder kallas hypoallergena eller hypoallergenic foder.

Varför kan petgoods insektsbaserade foder fungera?

Insektsprotein faller under den andra kategorin ovan - det är en ny, ovanlig proteinkälla. Tack vare att hunden inte stött på proteinkällan tidigare, är risken mindre att det allergiska immunförsvaret reagerar på insektsproteinet. Vårt foder innehåller inga andra animaliska proteinkällor och det hypoallergena insektsproteinet i kombination med att fodret är fritt från vete och gluten, minskar ytterligare risken för symtom från mag-tarm-kanalen. Fodret är med andra ord fritt från vanliga foderallergener såsom nötkött, kyckling, mejeriprodukter, vete, lamm, ägg och soja. Fodret är ett friskfoder och tillgodoser näringsbehoven både hos friska hundar och hundar med allergi.

Lee et al. utvärderade 2021 insektsprotein i en klinisk studie, där foderallergiska hundar delades in i grupper som fick olika typer av foder i 12 veckor. Efter 12 veckor sågs en signifikant förbättring av dermatologiska symtom i den grupp som fick insektsbaserad kost, dvs. hundarna hade en lägre förekomst av utslag, rodnad och hudirritationer jämfört med kontrollgruppen. Studien kan hittas här.

Det finns inget foder som fungerar till 100 % för alla allergiska hundar, eftersom alla hundar är unika och har olika behov. Enligt aktuell forskning finns det en risk för korsreaktioner mellan insektsarter, vilket innebär att hundar med känd kvalsterallergi också kan reagera på insekter. Detta är ett område som det fortfarande forskas om, men hundägare till hundar med kvalsterallergi bör vara medvetna om att det finns en risk att de också reagerar på en insektsbaserad diet.

Till sist, nu har vi rett ut några grundläggande allergibegrepp och förklarat hur det kommer sig att vårt foder kan lämpa sig för hundar som lider av foderallergier och känslig mage. Och sist men inte minst, återigen rekommenderar vi alltid dig med en allergisk hund att konsultera din veterinär innan du gör några ändringar i behandling, allergifoder till hunden eller rutiner. 🐶❤

Om du vill läsa några berättelser från foderallergiska hundar som bytt till vårt foder, kan du läsa mer om till exempel Hank, Stella eller Barbie här.
kliande hund

Det är gott. Det är näringsrikt. Det är naturligt. Det är hållbart. Det är vetenskapligt baserat. Det är djurmatsrevolutionen.

Pernilla Westergren, Grundare & VD